Με το καλημέρα οι Οιχαλιώτες θα κληθούν να καταβάλλουν τουλάχιστον 558 ευρώ!!

Η ΔΕΥΑΦ άρχισε να καλεί εκείνους στους οποίους έγινε παροχή (φρεάτιο) αποχέτευσης να αιτηθούν την σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων καταβάλλοντας το αντίτιμο σύνδεσης

Βαθιά το χέρι στην τσέπη αναμένεται να βάλουν οι ιδιοκτήτες οικιών στην Οιχαλία για την σύνδεση των οικιών τους με το Βιολογικό Καθαρισμό. Σύμφωνα με την «ΚΡΗΝΗ LIVE» το κόστος της σύνδεσης ανέρχεται στα 558 ευρώ περίπου, μετά το καθαρισμό της τιμής από το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑΦ.

Συγκεκριμένα η ΔΕΥΑΦ άρχισε να καλεί εκείνους στους οποίους έγινε παροχή (φρεάτιο) αποχέτευσης να αιτηθούν την σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων. Η σύνδεση τους είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον κανονισμό αποχέτευσης της ΔΕΥΑ Φαρκαδόνας και τον ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κατά την έλευσή τους για την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να φέρουν μαζί τους: αντίγραφου λογαριασμού ύδρευσης, τίτλο ιδιοκτησίας Ε9, στοιχεία ιδιοκτήτη ΑΦΜ και ΔΑΤ, άδεια οικοδόμησης και τοπογραφικό οικοπέδου, υπεύθυνη δήλωση υδραυλικού και ιδιοκτήτη.

Το έντυπο της αίτησης είναι διαθέσιμο από την ΔΕΥΑΦ ενώ μετά την υποβολή αναμένεται να πραγματοποιηθεί αυτοψία από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Τι ποσό θα πρέπει να καταβάλει ο ιδιοκτήτης οικίας που πρέπει να συνδεθεί με τον Βιολογικό;

Κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να πληρώσει το κόστος κατασκευής της διακλάδωσης, το οποίο καθορίστηκε στα 250 (πλέον ΦΠΑ) σύμφωνα με την αριθ. 69/2020 απόφαση Δ.Σ. ΔΕΥΑΦ αλλά και το τέλος σύνδεσης αποχέτευσης, το οποίο καθορίστηκε στο ποσό των 200 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) για κτίρια έως 200 τ.μ. συν 1,50 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για κτήρια άνω των 200 τ.μ. σύμφωνα με τη αριθ. 41/2021 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΦ.

Τα ποσά αυτά, χαρακτηρίζονται για κάποιους λογικά. Ωστόσο πολλοί ιδιοκτήτες δεν εμφανίζονται και τόσο θετικοί ως προς την σύνδεση, καθώς το μεγαλύτερο μέρος αυτών κατοικεί στην Οιχαλία για έναν το πολύ μήνα το καλοκαίρι, εξαιτίας της επαγγελματικής δραστηριότητας στο εξωτερικό.