Κινητοποιούνται οι Φαρκαδόνιες και Τρικαλινές καθαρίστριες των σχολείων

Αποφάσισαν τη συμμετοχή τους στην πανελλαδική κινητοποίηση όλων των Σωματείων που θα διεξαχθεί στις 19 Νοεμβρίου

Κάθοδο στην Αθήνα προετοιμάζουν τα μέλη του Σωματείου Καθαριστριών – Καθαριστών Τρικάλων προκειμένου να συμμετάσχουν στην πανελλαδική κινητοποίηση που διοργανώνεται τη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου.

Η συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση αποφασίστηκε στην γενική συνέλευση του Σωματείου, που διεξήχθη προχθές το βράδυ.

Όπως τονίστηκε στη διάρκεια της γενικής συνέλευσης οι καθαρίστριες στα σχολεία αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με βασικότερα τις πολύ μικρές αμοιβές και τις ελαστικές συμβάσεις εργασίας.

Οι συνθήκες δουλειάς αναγκάζουν τους εργαζόμενους να προχωρήσουν σε απεργιακές κινητοποιήσεις, διεκδικώντας τα αυτονόητα. Μέχρι και σήμερα, όπως ανέφερε η κα Σταματία Τραγάνη δεν έχουν υπογραφεί οι φετινές συμβάσεις εργασίας, γεγονός που θα δημιουργήσει προβλήματα, ως προς την πληρωμή αυτών των εργαζομένων.

Οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα των δημοσίων σχολείων καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στα σχολεία των παιδιών και διεκδικούν:

Μόνιμη, πλήρη και σταθερή εργασία με αορίστου χρόνου συμβάσεις και πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων χωρίς όρους και προϋποθέσεις, αξιοπρεπείς αμοιβές και επαναφορά όλου του κλάδου στα Β.Α.Ε.

Ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, με τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας

Χορήγηση των εκ του νόμου προβλεπόμενων μέσων ατομικής προστασίας, με αναδρομική ισχύ, έγκαιρη και άμεση καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών

Ασφάλεια και όχι επισφάλεια στην εργασία – Καμία μείωση αιθουσών, καμία απόλυση εργαζόμενης από δημάρχους και σχολικές επιτροπές, εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και σύναψη συμβάσεων εργασίας διετούς διάρκειας σε όλο τον κλάδο.