ΕΡΕΥΝΑ: Την Παρασκευή ζεσταίνονται οι τσέπες των Φαρκαδόνιων

Δείτε αποκλειστικά ποια ποσά δικαιούνται για το επίδομα θέρμανσης οι 18 κοινότητες του Δήμου Φαρκαδόνας μέσω της έρευνας της «ΚΡΗΝΗLIVE»

Ζεσταίνονται από την Παρασκευή οι τσέπες των Φαρκαδόνιων καθώς αναμένεται η πίστωση του επιδόματος θέρμανσης. Φέτος, το επίδομα αφορά όχι μόνο την αγορά πετρελαίου αλλά και άλλες εναλλακτικές θερμαντικές ύλες. Για την περιοχή του Δήμου Φαρκαδόνας επιχορηγούνται πετρέλαιο και υγραέριο σε όλο το φάσμα του Δήμου, ενώ τα καυσόξυλα και το πέλετ μόνο στην κοινότητα του Διασέλλου, το οποίο έχει και το μεγαλύτερο συντελεστή. Η καταβολή του επιδόματος θέρμανσης, που θα γίνει  σε δύο φάσεις.

Η πρώτη αφορά σε αγορές που έγιναν μέχρι και τις 21 Δεκεμβρίου 2020 και θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2021, ενώ η δεύτερη θα αφορά αγορές έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2021 και θα γίνει μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021.

Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται στο ποσό των διακοσίων είκοσι (220) ευρώ πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή επιδότησης ανά οικισμό, στον οποίο βρίσκεται η κύρια κατοικία. Προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε ενήλικο τέκνο.

Όπως προαναφέρθηκε το μεγαλύτερο συντελεστή για το επίδομα φέρει η κοινότητα Διασέλλου, με 0,93. Είναι η μοναδική κοινότητα η οποία επιχορηγείται για πετρέλαιο, υγραέριο, καυσόξυλα και πέλετ. Οι υπόλοιπες κοινότητες του Δήμου μας επιχορηγούνται μονάχα για πετρέλαιο και υγραέριο. Στο Δήμο μας το χαμηλότερο συντελεστή φέρουν οι κοινότητες της Φανερωμένης, της Νομής και των Σερβωτών.

Η «ΚΡΗΝΗLIVE» παρουσιάζει σήμερα ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για την ενημέρωση των συνδημοτών μας, τους συντελεστές και παραδείγματα από όλα τα χωριά της Φαρκαδόνας.

Διάσελλο 0,93

Ζευγάρι χωρίς ανήλικα τέκνα, χήρος-α, ποσό επιδότησης 204,60 ευρώ.

Ζευγάρι με 1 ανήλικο τέκνο, ποσό επιδότησης 225,06 ευρώ.

Ζευγάρι με 2 ανήλικα τέκνα, ποσό επιδότησης 247,56 ευρώ.

Ζευγάρι με 3 ανήλικα τέκνα, ποσό επιδότησης 272,32 ευρώ.

Αχλαδοχώρι 0,77

Ζευγάρι χωρίς ανήλικα τέκνα, χήρος-α, ποσό επιδότησης 169,40 ευρώ.

Ζευγάρι με 1 ανήλικο τέκνο, ποσό επιδότησης 186,34 ευρώ.

Ζευγάρι με 2 ανήλικα τέκνα, ποσό επιδότησης 204,97 ευρώ.

Γριζάνο 0,76

Ζευγάρι χωρίς ανήλικα τέκνα, χήρος-α, ποσό επιδότησης 167,20 ευρώ.

Ζευγάρι με 1 ανήλικο τέκνο, ποσό επιδότησης 183,92 ευρώ.

Ζευγάρι με 2 ανήλικα τέκνα, ποσό επιδότησης 202,31 ευρώ.

Ζευγάρι με 3 ανήλικα τέκνα, ποσό επιδότησης 222,54 ευρώ.

Ζευγάρι με 4 ανήλικα τέκνα, ποσό επιδότησης 244,79 ευρώ.

Κρήνη 0,75

Ζευγάρι χωρίς ανήλικα τέκνα, χήρος-α, ποσό επιδότησης 165 ευρώ.

Ζευγάρι με 1 ανήλικο τέκνο, ποσό επιδότησης 181,50 ευρώ.

Ζευγάρι με 2 ανήλικα τέκνα, ποσό επιδότησης 199,65 ευρώ.

Ζευγάρι με 3 ανήλικα τέκνα, ποσό επιδότησης 219,61 ευρώ.

Πετρωτό 0,74

Ζευγάρι χωρίς ανήλικα τέκνα, χήρος-α, ποσό επιδότησης 162,80 ευρώ.

Ζευγάρι με 1 ανήλικο τέκνο, ποσό επιδότησης 179,08 ευρώ.

Ζευγάρι με 2 ανήλικα τέκνα, ποσό επιδότησης 196,98 ευρώ.

Ζευγάρι με 3 ανήλικα τέκνα, ποσό επιδότησης 216,68 ευρώ.

Ζευγάρι με 4 ανήλικα τέκνα, ποσό επιδότησης 238,35 ευρώ.

Ζάρκο 0,73

Ζευγάρι χωρίς ανήλικα τέκνα, χήρος-α, ποσό επιδότησης 160,60 ευρώ.

Ζευγάρι με 1 ανήλικο τέκνο, ποσό επιδότησης 176,66 ευρώ.

Ζευγάρι με 2 ανήλικα τέκνα, ποσό επιδότησης 205,32 ευρώ.

Ζευγάρι με 3 ανήλικα τέκνα, ποσό επιδότησης 225,85 ευρώ.

Ζευγάρι με 4 ανήλικα τέκνα, ποσό επιδότησης 248,44 ευρώ.

Πηνειάδα 0,72

Ζευγάρι χωρίς ανήλικα τέκνα, χήρος-α, ποσό επιδότησης 158,40 ευρώ.

Ζευγάρι με 1 ανήλικο τέκνο, ποσό επιδότησης 174,24 ευρώ.

Ζευγάρι με 2 ανήλικα τέκνα, ποσό επιδότησης 191,66 ευρώ.

Ζευγάρι με 3 ανήλικα τέκνα, ποσό επιδότησης 210,83 ευρώ.

Οιχαλία και Παναγίτσα 0,71

Ζευγάρι χωρίς ανήλικα τέκνα, χήρος-α, ποσό επιδότησης 156,20 ευρώ.

Ζευγάρι με 1 ανήλικο τέκνο, ποσό επιδότησης 171,82 ευρώ.

Ζευγάρι με 2 ανήλικα τέκνα, ποσό επιδότησης 189 ευρώ.

Ζευγάρι με 3 ανήλικα τέκνα, ποσό επιδότησης 207,90 ευρώ.

Ζευγάρι με 4 ανήλικα τέκνα, ποσό επιδότησης 228,69 ευρώ.

Φαρκαδόνα και Κεραμίδι 0,70

Ζευγάρι χωρίς ανήλικα τέκνα, χήρος-α, ποσό επιδότησης 154 ευρώ.

Ζευγάρι με 1 ανήλικο τέκνο, ποσό επιδότησης 169,40 ευρώ.

Ζευγάρι με 2 ανήλικα τέκνα, ποσό επιδότησης 186,34 ευρώ.

Ζευγάρι με 3 ανήλικα τέκνα, ποσό επιδότησης 204,97 ευρώ.

Ζευγάρι με 4 ανήλικα τέκνα, ποσό επιδότησης 225,47 ευρώ.

Κλοκοτός-Γεωργανάδες-Ταξιάρχες 0,69

Ζευγάρι χωρίς ανήλικα τέκνα, χήρος-α, ποσό επιδότησης 151,80 ευρώ.

Ζευγάρι με 1 ανήλικο τέκνο, ποσό επιδότησης 166,98 ευρώ.

Ζευγάρι με 2 ανήλικα τέκνα, ποσό επιδότησης 183,67 ευρώ.

Ζευγάρι με 3 ανήλικα τέκνα, ποσό επιδότησης 202,04 ευρώ.

Ζευγάρι με 4 ανήλικα τέκνα, ποσό επιδότησης 222,25 ευρώ.

Πετρόπορος 0,68

Ζευγάρι χωρίς ανήλικα τέκνα, χήρος-α, ποσό επιδότησης 149,60 ευρώ.

Ζευγάρι με 1 ανήλικο τέκνο, ποσό επιδότησης 164,56 ευρώ.

Ζευγάρι με 2 ανήλικα τέκνα, ποσό επιδότησης 181,01 ευρώ.

Ζευγάρι με 3 ανήλικα τέκνα, ποσό επιδότησης 199,11 ευρώ.

Ζευγάρι με 4 ανήλικα τέκνα, ποσό επιδότησης 219,02 ευρώ.

Φανερωμένη-Νομή Σερβωτά 0,66

Ζευγάρι χωρίς ανήλικα τέκνα, χήρος-α, ποσό επιδότησης 145,20ευρώ.

Ζευγάρι με 1 ανήλικο τέκνο, ποσό επιδότησης 159,72 ευρώ.

Ζευγάρι με 2 ανήλικα τέκνα, ποσό επιδότησης 175,69 ευρώ.

Ζευγάρι με 3 ανήλικα τέκνα, ποσό επιδότησης 185,69 ευρώ.

Ζευγάρι με 4 ανήλικα τέκνα, ποσό επιδότησης 204,26 ευρώ.