«Η Παμφίλη» του Γιώργου Αλεξανδρή μας ξυπνά τις αισθήσεις

Με το νέο ποίημα ο συντοπίτης ποιητής έρχεται να επικεντρώσει την προσοχή του στην Παμφίλη, την ιστορικό, συνδυάζοντας αρετές και χαρίσματα, που σαγήνευαν με την εσωτερική και ψυχική ομορφιά της

Στην Επίδαυρο αλλά και στην μακρινή Αίγυπτο έρχεται να μας παρασύρει ο συντοπίτης ποιητής Γιώργος Αλεξανδρής. Στο νέο ποίημα έρχεται να επικεντρώσει την προσοχή του στην Παμφίλη, την ιστορικό, συνδυάζοντας τις αρετές και τα χαρίσματα, που σαγήνευαν με την εσωτερική και ψυχική ομορφιά της.

Κι αν αυτοί οι πειρασμοί της σημαντικής για την ιστορία γυναίκας, μας ωθούν σε σκέψεις και εκφράζουν συναισθηματισμούς και πόθους, με το ποίημα του συντοπίτη, σαφώς θα νιώσουμε την ανατριχίλα να μας διαπερνά και να σαγηνεύει.

«Κόκ­κινη ανα­τολή, των ονεί­ρων 
το πρώτο της Παμ­φί­λης σκίρ­τημα 
κι ανέ­μου γλυ­κο­φύ­σημα οι πει­ρα­σμοί 
φυγής στ’ από­κο­σμα και τα ιερά.

Το βλέμμα της το λιό­μορφο, αντι­φέγ­γι­σμα της γης, 
τα φτε­ρω­μένα χέρια της η αγκα­λιά του κόσμου 
κι αντή­χηση γλυ­κό­φωνη το γέλιο της το γραμμένο.

Χρώ­ματα ανέ­σπε­ρου δει­λι­νού 
οι πεθυ­μιές κι οι μυστι­κές λατρείες 
και ξάφ­νια­σμα τ’ αμά­θη­του μυα­λού
οι απο­δρά­σεις και οι μαγείες.

Στράτα του φεγ­γα­ριού ο ίσκιος της και τ’ ουρα­νού σεντέφι, 
το σώπα­σμά της, επί­γεια μου­σική και γλύ­κα­σμα νυχτω­δίας 
κι από­κριση στο κάλε­σμα στων άστρων το χοροστάσι.

Βαθιάς ψυχής απά­ντημα η γητειά, 
το γνέ­ψιμο νεύμα του έρωτα θεού,
σπονδή το σάστι­σμα σε κρυφό βωμό 
και η αγαλ­λί­αση του πόθου λειτουργία.

Πλατύ σκαλί το λόγιασμα,παράθυρο ανοι­χτό οι αισθή­σεις,
στέ­κει η ζωή αντίκρισμα,ευσέβεια το πάθος κι ευφρο­σύνη
και η Παμ­φίλη πρώτη φορά Ιέρεια στο ναό της αγάπης.».