Γόνιμες και ουσιαστικές επαφές για τον Μιχάλη Μπαγιώτη

Γόνιμες και ουσιαστικές χαρακτηρίζονται οι επαφές που αναπτύσσει ο Μιχάλης Μπαγιώτης, με αιρετούς και φορείς του νομού, είτε αυτές είναι προγραμματισμένες, είτε τυχαίες και απρογραμμάτιστες.

Μια απ’ αυτές κι εκείνη με τον θεματικό αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων, Ντίνο Μπάρδα στην διάρκεια εκδηλώσεων στη Φαρκαδόνα, τις προηγούμενες ημέρες.

Πέραν της φιλίας των δυο, υπάρχει συνεργασία σ’ άλλους τομείς, όπως της αυτοδιοίκησης, αλλά και σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης, στα οποία έχει την ευθύνη ο κ. Μπάρδας.

Ο πρωτογενής τομέας και η στήριξη όλων όσων ασχολούνται σ’ αυτή την κατεύθυνση και δη της στροφής των νέων σ’ αυτόν, αποτελούν κυρίαρχο κομμάτι τόσο για τον κ. Μπαγιώτη, όσο και τον Ντίνο Μπάρδα.

Οπότε υπάρχει σύμπλευση απόψεων και μελλοντικών στόχων…