Ευκαιρία για αμειβόμενη επαγγελματική κατάρτιση για απόφοιτους επαγγελματικών λυκείων

Χρονικό περιθώριο έως και την Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου στις 2 το μεσημέρι θα έχουν οι ενδιαφερόμενοι απόφοιτοι επαγγελματικών λυκείων της περιοχής μας αλλά και του νομού να υποβάλουν αιτήσεις για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας 2022-2023.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις συμμετοχής στο «Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας» έως και Δευτέρα 26/9/2022 και ώρα 14:00μ.μ. Η αίτηση καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους στη διεύθυνση https://e-mathiteia.minedu.gov.gr σύμφωνα με τις οδηγίες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Μαθητείας.

Η μαθητεία απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε ενήλικες που είναι απόφοιτοι της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς και σε κατόχους ισότιμων τίτλων, με σκοπό  την παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, την αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων και την περαιτέρω ενίσχυση των ευκαιριών ένταξης στην αγορά εργασίας των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.

Στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας εγγράφονται κατά την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

       1. Κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου ΕΠΑ.Λ. και ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ., καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων προς αυτούς τίτλων της ημεδαπής σε συναφείς ειδικότητες και

       2. Κάτοχοι απολυτηρίου Γ.Ε.Λ. και πτυχίου ΕΠΑ.Λ. σε συναφείς ειδικότητες.

Οι μαθητευόμενοι οφείλουν να είναι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την υπογραφή της σύμβασης μαθητείας καθώς και σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος “Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας”. Στη σύμβαση της μαθητείας προβλέπεται αμοιβή και η απαιτούμενη για τον/την μαθητευόμενο/η ασφάλιση. Η ημερήσια αποζημίωση ορίζεται σε ποσοστό 95% επί του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου ορίου του ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη σε όλη τη διάρκεια «Προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο». Η χρηματική επιβάρυνση του εργοδότη μετά την αφαίρεση της επιδότησης από το Υπουργείο Παιδείας περιλαμβάνει μόνο το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών.

Οι απόφοιτοι του “Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας”, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης των προσόντων τους στον ΕΟΠΠΕΠ, αποκτούν πτυχίο ειδικότητας, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 5.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους ΕΠΑ.Λ. (και ΕΠΑ.Λ. Φαρκαδόνας) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων καθώς και στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων στο τηλ. 2431046429 κ. Ευάγγελο Μπουρσιάνη.