Ευκαιρία Απασχόλησης στο Κατάστημα Γερμανός Φαρκαδόνας

Ζητείται νέος-α για εργασία στο κατάστημα κινητής και σταθερής τηλεφωνίας της Φαρκαδόνας 

Νέο-α να ενταχτεί στο δυναμικό του, αναζητά το κατάστημα κινητής και σταθερής τηλεφωνίας «Γερμανός» στη Φαρκαδόνα.

Το Κατάστημα Γερμανός Φαρκαδόνας θέλοντας να καλύψει μελλοντικές του ανάγκες αναζητά ταλαντούχους υποψηφίους με ικανότητες και ενθουσιασμό, πρόθυμους να ενταχθούν σε ένα δυναμικό και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα να αποστέλλουν βιογραφικά σημειώματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση nik_alex1975@hotmail.com.