Πρόκειται για την μεγάλη προκήρυξη 3.720 θέσεων, αποκλειστικά νοσηλευτικού προσωπικού όλων των κλάδων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, με έμφαση την μόνιμη πρόσληψη όλων όσων προσλήφθηκαν στα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας ως επικουρικό προσωπικό για τις αυξημένες ανάγκες της πανδημίας.

Με μόνιμο νοσηλευτικό προσωπικό αναμένεται να στελεχωθεί το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, όπως επίσης και τα υπόλοιπα τέσσερα Θεσσαλικά νοσηλευτικά ιδρύματα στο πλαίσιο της προκήρυξης 7Κ/2022. Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά στις 22 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 10 Οκτωβρίου. Πρόκειται για την μεγάλη προκήρυξη 3.720 θέσεων, αποκλειστικά νοσηλευτικού προσωπικού όλων των κλάδων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, με έμφαση την μόνιμη πρόσληψη όλων όσων προσλήφθηκαν στα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας ως επικουρικό προσωπικό για τις αυξημένες ανάγκες της πανδημίας.

Μάλιστα για όλους αυτούς τους νοσηλευτές που προσλήφθηκαν από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 και μετέπειτα δίνεται αυξημένη μοριοδότηση 20 μορίων (για όσους εργάζονται σε νοσοκομεία), 10 μόρια (σε δομές και κέντρα υγείας) αντί 7 μορίων που προσμετρούσε σε άλλες προκηρύξεις η γενική εμπειρία. Για τους υπόλοιπου συμβασιούχους νοσηλευτές με πρόσληψη προ τις 25 Φεβρουαρίου δίνεται η ευκαιρία συμμετοχής, με μοριοδότηση της εμπειρίας 7 μορίων.

Στα 5 νοσοκομεία της χώρας αναμένεται να προσληφθούν μόνιμα 131 νοσηλευτές εκ των οποίων 11 ΠΕ, 68 ΤΕ και 52 ΔΕ.

Συγκεκριμένα ανά κατηγορία και ανά νομό οι θέσεις έχουν ως εξής:

Νομός Τρικάλων

ΤΕ Νοσηλευτών: 11 θέσεις, ΓΝΤ.

ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών: 1 θέση, ΓΝΤ.

Νομός Καρδίτσας

ΤΕ Νοσηλευτών: 9 θέσεις, ΓΝΚ.

ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών: 6 θέσεις, ΓΝΚ.

Νομός Λάρισας

ΠΕ Νοσηλευτών: 9 θέσεις, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

ΠΕ Νοσηλευτών: 2 θέσεις, Γενικό Νοσοκομείο.

ΤΕ Νοσηλευτών: 27 θέσεις, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

ΤΕ Νοσηλευτών: 20 θέσεις, Γενικό Νοσοκομείο.

ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών: 27 θέσεις, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών: 7 θέσεις, Γενικό Νοσοκομείο.

Νομός Μαγνησίας

ΤΕ Νοσηλευτών: 21 θέσεις, ΓΝΒ.

ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών: 11 θέσεις, ΓΝΒ.

Σχετικά με την κατηγορία ΥΕ και ΕΚΑΒ στις οποίες υπάρχουν επικουρικοί, σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να εκδοθεί νέα προκήρυξη σε μεταγενέστερο χρόνο.