Επανυποβολή Αιτήσεων για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και Επίδομα Στέγασης

Με στόχο τη σταδιακή επανυποβολή των αιτήσεων για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα υπεγράφη και προωθείται για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Υπουργική Απόφαση με την οποία παρατείνεται για τρεις (3) μήνες η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων του προγράμματος, οι οποίες είχαν ως μήνα έγκρισης τον Αύγουστο του 2020 και έλαβαν παράταση ισχύος για τρεις (3) μήνες, βάσει της υπ’αριθμ. Δ13 οικ.3107/68/21-1-2021 (ΦΕΚ 238 Β’) υπουργικής απόφασης. Υπενθυμίζεται ότι: α) Σε περίπτωση που υποβληθεί εντός του Μάίου 2021 αίτηση απευθείας από τους αιτούντες, τότε αυτή η εγκεκριμένη αίτηση θα ισχύσει κανονικά.β) Εάν ο δικαιούχος έχει ξεκινήσει τη δημιουργία αίτησης, η οποία όμως παραμένει σε κατάσταση «ΝΕΑ» χωρίς να γίνει οριστική υποβολή αυτής, τότε θα ανανεωθεί αυτόματα η ισχύς της προηγούμενης εγκεκριμένης αίτησης.γ) Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτό μήνυμα στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχουν δηλώσει στην αίτηση, για την αυτόματη παράταση της ισχύος των αιτήσεων τους για τρεις μήνες. Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται: Α. ο μήνας έγκρισης των αιτήσεων, Β. Η διάρκεια ισχύος τους και Γ. ο μήνας επανυποβολής όπως διαμορφώνεται μετά και την τελευταία παράταση. 

Α Μήνας ΈγκρισηςΒ. Διάρκεια ισχύοςΓ. Μήνας Επανυποβολής
Μάιος 202012μηνηΜάιος 2021
Νοέμβριος 20206μηνη
Ιούνιος 202012μηνηΙούνιος 2021
Σεπτέμβριος 20209μηνη
Δεκέμβριος 20206μηνη
Ιούλιος 202012μηνηΙούλιος 2021
Οκτώβριος 20209μηνη
Ιανουάριος 20216μηνη
Αύγουστος 202012μηνηΑύγουστος 2021
Φεβρουάριου 20216μηνη

Επίδομα Στέγασης Για το πρόγραμμα Επίδομα Στέγασης δεν θα δοθεί εκ νέου παράταση. Από την 1/5/2021, θα πρέπει εντός του μήνα λήξης ισχύος της εκάστοτε εγκεκριμένης αίτησης (όπως αυτός αναγράφεται πάνω δεξιά στην αίτηση) να υποβάλλεται νέα αίτηση από τον αιτούντα.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ