Ενημερωτικές δράσεις για την υποστήριξη των ανέργων του Δήμου Φαρκαδόνας

Στην πληροφόρηση των ανέργων που αναζητούν εργασία συμβάλει το Κέντρο Κοινότητας Φαρκαδόνας με πολύμορφες ενέργειες

Στο πλευρό των ανέργων, παρέχοντας υποστήριξη αλλά ταυτόχρονα και ενημέρωση, βρίσκεται το Κέντρο Κοινότητας Φαρκαδόνας. Με τις δράσεις που αναλαμβάνει και θα συνεχίσει να προωθεί μελλοντικά συμβάλει στην ολοκληρωμένη προσέγγιση σχεδιασμού και εφαρμογής της κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό συμπεριλαμβάνεται και η παροχή κάθε υποστήριξης στους ανέργους της ευρύτερης περιοχής Φαρκαδόνας.

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Φαρκαδόνας, έχοντας ως βασικό πυλώνα την ενδυνάμωση του εργασιακού προφίλ των ανέργων ωφελούμενών του, στοχεύει στην εκπαίδευση τους με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους στην αγορά εργασίας. 

Για τον λόγο αυτόν και ως συνέχεια της πρώτης δράσης που υλοποιήθηκε με την συνδρομή του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, πραγματοποιείται το τρίτο σε σειρά σεμινάριο που αφορά στη σύνταξη του σωστού και ολοκληρωμένου βιογραφικού, την Παρασκευή, στις 11 το πρωί, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Φαρκαδόνας.

Η δράση απευθύνεται τόσο στα άτομα που παρακολούθησαν το πρώτο σεμινάριο αλλά και σε εκείνους που θέλουν να έχουν ένα βιογραφικό που θα είναι ελκυστικό στην αγορά εργασίας.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και για τον λόγο αυτόν παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν συμμετοχή στα τηλέφωνα 2433350052 και 2433350056.
Το Κέντρου Κοινότητας Δήμου Φαρκαδόνας εντάσσεται στο «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.