Δράσεις για την μελισσοκομία

Υποβολή αιτήσεων για εξοπλισμό και οικονομικής στήριξης της νομαδικής μελισσοκομίας

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στις δράσεις 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση μετακινήσεων (αντικατάσταση κυψελών)» και 3.2 «Οικονομική στήριξη νομαδικής μελισσοκομίας (μετακίνηση μελλισιών)», του μέτρου 3, για το μελισσοκομικό έτος 2020.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται σε πρωτότυπη-έντυπη μορφή ή να διαβιβάζεται σε μορφή σαρωμένου ψηφιακού φωτοαντιγράφου (σκαναρισμένο αντίγραφο) ή με ψηφιακό τρόπο μέσω ειδικής εφαρμογής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι κάποιος δικαιούχος των δράσεων του μελισσοκομικού προγράμματος, είναι η υποβολή της δήλωσης διαχείμασης έως 31-12-2019 ή η θεώρηση μελισσοκομικού βιβλιαρίου κατά το χρονικό διάστημα από 1-9-2019 έως 31-12-2019.

Δικαιούχοι της δράσης 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση μετακινήσεων (αντικατάστασης κυψελών)», είναι όσοι:

1.Κατέχουν 20 τουλάχιστον μελίσσια.

2. Έχουν θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο από 1-9-2019 έως 31-12-2019 ή έχουν υποβάλλει αίτηση διαχείμασης από 1-9-2019 έως 31-12-2019 στην Δ.Α.Ο Τρικάλων.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στη δράση

2.Υπεύθυνη δήλωση.

3.Μελισσοκομικό βιβλιάριο.

4.Φωτοαντίγραφο 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού.

5. Πρωτότυπα παραστατικά αγοράς κυψελών (τιμολόγια ή αποδείξεις λιανικής πώλησης) συνοδευόμενα από εξοφλητικές αποδείξεις, με ημερομηνία έκδοσης και εξόφλησης από 1η Αυγούστου έως και την 20η Μαίου του αντίστοιχου μελισσοκομικού έτους.

Το ποσοστό αντικατάστασης ανέρχεται στό 10% επι των κατεχόμενων κυψελών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Κέντρο Μελισσοκομίας Θεσσαλίας μέχρι 14 Μαίου 2020.

Δικαιούχοι της δράσης 3.2 «Οικονομική στήριξη νομαδικής μελισσοκομίας (μετακίνηση μελισσιών» είναι όσοι:

Κατέχουν τουλάχιστον 110 μελισσοσμήνη. Έχουν θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο από 1-9-2019 έως 31-12-2019 ή έχουν υποβάλει αίτηση διαχείμασης στην Δ.Α.Ο Τρικάλων το ανωτέρω χρονικό διάστημα.

Διαθέτουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματίες αγρότες ,όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1α του ν. 3874/2010, οι οποίοι δηλώνουν τουλάχιστον ακαθάριστη αξία της συνολικής οικογενειακής γεωργικής παραγωγής 5.000 ευρώ.

«Επαγγελματίες αγρότες», όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1α του ν. 3874/2010, οι οποίοι υπέβαλλαν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης – Δήλωση ΟΣΔΕ ή/ και εντάχθηκαν στο καθεστώς των νέων αγροτών ή/και εγγράφηκαν ως νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα, για πρώτη φορά εντός των δύο προηγούμενων ημερολογιακών ετών, από το έτος υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη δράση.

Οι συνταξιούχοι ΟΓΑ κάτοχοι τουλάχιστον 110 κυψελών διαχείμασης με θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο και ελάχιστη ακαθάριστη αξία συνολικής γεωργικής παραγωγής 5.000 ευρώ, εντάσσονται στη δράση 3.2.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αίτηση-Δήλωση, Υπεύθυνη δήλωση, Μελισσοκομικό Βιβλιάριο, Εκκαθαριστικό σημείωμα πρόσφατης φορολογικής δήλωσης, Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

Δήλωση διαχείμασης ή θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο από 1/9 έως 31/12/2019.

Φωτοαντίγραφο 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού.

Φωτοτυπία άδειας κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ αυτοκινήτου εφόσον αυτό χρησιμοποιείται για την μετακίνηση ή φορτωτική εάν χρησιμοποιείται Φ.Δ.Χ.

Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ΟΓΑ (για τους συνταξιούχους ΟΓΑ).

Τα δελτία αποστολής και οι φορτωτικές θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από 11/2/2020 έως 20/6/2020.

Προϋπόθεση η μετακίνηση σε απόσταση μεγαλύτερη ή ίση των 50 χιλιομέτρων και τουλάχιστον το 40% των κατεχόμενων κυψελών που δηλώνονται σε μία η περισσότερες μετακινήσεις.

Ενισχύονται για το έτος 2020 οι μετακινήσεις που πραγματοποιούνται κατά την εαρινή-θερινή περίοδο (11η Φεβρουαρίου έως 20η Ιουνίου του αντίστοιχου μελισσοκομικού έτους).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Κέντρο Μελισσοκομίας Θεσσαλίας έως 18 Μαΐου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2421032946 (κέντρο μελισσοκομίας, Email:mkthessalias@yahoo.gr, ταχ. διεύθυνση: Ανθίμου Γαζή 142 Τ.Κ 38221 Βόλος) και 2431046305 ή 2431046311 (Χρήστος Βλιώρας & Στέφανος Παπαθανασίου).

KRINI LIVE