Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης για την απόδοση οικίσκων στους δικαιούχους σεισμοπαθείς της Φαρκαδόνας

Οι πρώτοι οικίσκοι στην περιοχή «Λάκα» της Φαρκαδόνας είναι έτοιμοι και πλήρως λειτουργικοί, καθώς έχουν συνδεθεί με το τα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης και φωτισμού.

Για την απόδοσή τους στους δικαιούχους που διαμένουν στην Κοινότητα Φαρκαδόνας, αύριο Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021 και ώρα 11.00 π.μ. θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση στο χώρο του οικισμού, δηλαδή στην περιοχή «Λάκα». Να σημειωθεί ότι οικίσκοι έχουν εξασφαλιστεί για όλους τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους και η κλήρωση αφορά μόνο στο ποιος οικίσκος θα αποδοθεί σε καθέναν από αυτούς, ώστε να μην υπάρξει έστω και υποψία μεροληπτικής αντιμετώπισης, καθώς «η γυναίκα του Καίσαρα δεν πρέπει μόνο να είναι τίμια, αλλά και να φαίνεται».

Αυτό εκτός των άλλων θα εξασφαλίσει την ηρεμία και τις σχέσεις καλής γειτονίας μεταξύ των ενοίκων.

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι να βρίσκονται την καθορισμένη ώρα στον καθορισμένο τόπο, ώστε να παραβρίσκονται στην κλήρωση και στη συνέχεια να παραλάβουν τα κλειδιά τους δικού τους οικίσκου.

Να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που υπάρχει κάποιος δικαιούχος της Κοινότητας Φαρκαδόνας που επιθυμεί να του χορηγηθεί οικίσκος, ακόμη και αν δεν έχει εκδηλώσει μέχρι τώρα το ενδιαφέρον του, μπορεί να το κάνει αύριο λίγο πριν την κλήρωση.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Φαρκαδόνας

Θάνος Κούτσικος