Χαράς Ευαγγέλια για τον ΣΟΑΤ

Θα συμμετάσχει σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα με στόχο την σύνδεση και συνεργασία συλλόγων ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ από την Ισπανία, την Ιταλία, την Ελλάδα και το Βέλγιο

Χαράς Ευαγγέλια για τον ΣΟΑΤ, ο οποίος επιλέχτηκε ως ο μοναδικός Σύλλογος από την Ελλάδα που θα συμμετάσχει σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα με στόχο την σύνδεση και συνεργασία συλλόγων ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ από την Ισπανία, την Ιταλία, την Ελλάδα και το Βέλγιο. Τα μέλη του Συλλόγου και το ευρύ κοινό θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μια σειρά ψηφιακών μέσων και νέων τεχνολογιών εκμάθησης πολυμέσων με τη διοργάνωση ενός Ευρωπαϊκού Σαββατοκύριακου κοινών δραστηριοτήτων και κατάρτισης στους συμμετέχοντες Συλλόγους. Η εκδήλωση θα μεταδίδεται online σε μεγάλες οθόνες σε συμμετέχοντες συλλόγους και σε ένα ενεργό ευρωπαϊκό κοινό.