Αποδυναμώνονται Υπηρεσίες της Πυροσβεστικής στην Δυτική Θεσσαλία

Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Ένωσης από τους νομούς Τρικάλων και Καρδίτσας μετατίθενται 59 πυροσβεστικοί υπάλληλοι, προκειμένου να επανδρώσουν διάφορες Υπηρεσίες της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας

Έντονος είναι ο προβληματισμός που διατυπώνουν τα μέλη της διοίκησης της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Δυτικής Θεσσαλίας μετά την απόφαση μεταθέσεων από τους Νομούς Τρικάλων και Καρδίτσας σε νησιά, αλλά και άλλες περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας. Πρόκειται για συνολικά 59 πυροσβέστες που άρχισαν να αποχωρούν για άλλες περιοχές της χώρας με ότι αυτό συνεπάγεται για τις Υπηρεσίες της Δυτικής Θεσσαλίας.

Το πρόβλημα είναι σοβαρό, ειδικά ενόψει θέρους που οι ανάγκες αυξάνονται.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Ένωσης από τους νομούς Τρικάλων και Καρδίτσας μετατίθενται 59 πυροσβεστικοί υπάλληλοι, προκειμένου να επανδρώσουν διάφορες Υπηρεσίες της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας, στους οποίους, όπως αναφέρεται ρητά στο σχετικό πίνακα μεταθέσεων χορηγήθηκε φύλλο πορείας από την Δευτέρα 15 Ιουνίου, δηλαδή οι υπάλληλοι αυτοί θα αποχωρήσουν από τις Υπηρεσίες των νομών, εντός της αντιπυρικής περιόδου.

Αντίθετα οι υπάλληλοι που μετατίθενται από άλλες Υπηρεσίες της Ελλάδας  προς τους προαναφερόμενους νομούς, αφενός είναι λιγότεροι, αφετέρου από τον ίδιο πίνακα προκύπτει ότι θα τους χορηγηθεί φύλλο πορείας μετά την λήξη της αντιπυρικής περιόδου και συγκεκριμένα από τις 31 Οκτωβρίου.

Από την διαμορφωθείσα κατάσταση, αφενός με την άμεση αποχώρηση μεγάλου αριθμού υπαλλήλων, αφετέρου από την μη αντικατάστασή τους, ούτε αριθμητικά, ούτε άμεσα χρονικά από τους μετατιθέμενους στους νομούς, τίθεται σε βάσιμο κίνδυνο η κατάσταση πυρασφάλειας και αποτρέπεται ο εγκεκριμένος επιχειρησιακός σχεδιασμός.

Ταυτόχρονα μεγάλος αριθμός πυροσβεστικών υπαλλήλων που μετατίθενται διαθέτουν οικογένειες των οποίων τα τέκνα φοιτούν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η διάρκεια σπουδών έχει παραταθεί μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Επομένως η άμεση μετάθεση τους διαταράσσει την οικογενειακή γαλήνη των υπαλλήλων.

Πρόταση της Ένωσης είναι η άμεση ανάκληση του φύλλου πορείας των μετατιθέμενων υπαλλήλων από τους νομούς μας και η χορήγηση του με τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου, για ομαλή ένταξη των υπαλλήλων αυτών στις νέες Υπηρεσίες και την προσαρμογή των οικογενειών τους στο νέο εργασιακό περιβάλλον.

KRINI LIVE