Από τις 7 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για τις 8 θέσεις στο ΓΝΤ

Πρόκειται για 1 θέση ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων, 1 θέση ΠΕ Στατιστικής, 1 θέση ΠΕ Φαρμακοποιών, 1 θέση ΤΕ Ραδιολογίας- Ακτινολογίας, 1 θέση ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων, 1 θέση ΔΕ Μαγείρων και 2 θέσεις ΥΕ Βοηθών Θαλάμου

Η πολυσυζητημένη προκήρυξη για την Υγεία η οποία αναμένονταν από τους υποψηφίους εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα έφτασε καθώς ο ΑΣΕΠ άναψε το πράσινο φως για την επικείμενη έναρξη της διαδικασίας κατάθεσης των αιτήσεων. 

Η προκήρυξη προβλέπει την πρόσληψη με σειρά προτεραιότητας 1.209 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Από την «πίτα» των προσλήψεων τα Τρίκαλα έχει το δικό της μερίδιο. Συνολικά 8 προσλήψεις προβλέπονται στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων και είναι οι εξής:

1 θέση ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων, 1 θέση ΠΕ Στατιστικής, 1 θέση ΠΕ Φαρμακοποιών, 1 θέση ΤΕ Ραδιολογίας- Ακτινολογίας, 1 θέση ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων, 1 θέση ΔΕ Μαγείρων και 2 θέσεις ΥΕ Βοηθών Θαλάμου.

Με τις συγκεκριμένες θέσεις αναμένεται να καλυφθούν κενά και να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του νοσηλευτικού ιδρύματος του νομού.

Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και λήγει την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου και ώρα 14:00. Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου και λήγει την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου και ώρα 14:00.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις ενώ σε δεύτερη φάση σε περίπτωση κλήτευσης από τον ΑΣΕΠ να προσκομίσουν τα έγγραφα που ζητούνται από την προκήρυξη.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην προκήρυξη (παράρτημα στ΄).