Από τις 2 Ιουνίου ξεκινούν οι αιτήσεις για το «Βοήθεια στο Σπίτι»

Με 17 μόρια για συγκεκριμένο διάστημα μηνών πριμοδοτούν αι οι ήδη εργαζόμενοι στο πρόγραμμα έναντι 7 που θα λάβουν όσοι δηλώσουν απλή εμπειρία

Γεγονός είναι πλέον η πολυαναμενόμενη προκήρυξη για την πρόσληψη 2.909 υπαλλήλων, διάφορων ειδικοτήτων όλων των κατηγοριών που θα απασχοληθούν στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». Η προκήρυξη έλαβε ΦΕΚ 4Κ/2020 και ουσιαστικά άρχισε να μετρά αντίστροφα ο χρόνος για την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Για τους κλάδους ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά την Τρίτη 2 Ιουνίου και λήγει την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 14:00 μ.μ. Μία ημέρα αργότερα στις 18 Ιουλίου ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για τους υποψηφίους της κατηγορίας ΥΕ, διαδικασία που θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 14 Ιουλίου.

Η προκήρυξη αναμένεται εδώ και αρκετό διάστημα από χιλιάδες υποψηφίους πολύ περισσότερο από τους ήδη εργαζόμενους στο πρόγραμμα. Οι εν ενεργεία εργαζόμενοι του προγράμματος στο Βοήθεια στο Σπίτι, θα λάβουν ειδική, αυξημένη μοριοδότηση, 17 μόρια ανά μήνα απασχόλησης στο πρόγραμμα, προσκομίζοντας όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που θα τους δοθούν από τους Δήμους εργασίας τους.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά ενώ στην συνέχεια ο ΑΣΕΠ αναμένεται να καλέσει τον διπλάσιο αριθμό υποψηφίων των προσφερόμενων θέσεων να αποστείλουν φάκελο με τα δικαιολογητικά τους.

Θα προσληφθούν:

Ø  369 άτομα κλάδου ΠΕ

Ø  929 άτομα κλάδου ΤΕ

Ø  634 άτομα Κλάδου ΔΕ

Ø  1.177 άτομα κλάδου ΥΕ

Από τις 2.909 θέσεις που θα προκηρυχθούν οι 79 αφορούν τους Δήμους των Τρικάλων και συγκεκριμένα:

Ø  Δήμος Τρικκαίων 37 θέσεις

Ø  Δήμος Μετεώρων 19 θέσεις

Ø  Δήμος Πύλης 21 θέσεις

Ø  Δήμος Φαρκαδόνας 7 θέσεις

Αναφορικά με τις θέσεις που θα προκηρυχθούν ανά Δήμο έχουν αναλυτικά ως εξής:

Ø  Δήμος Τρικκαίων: 1 ΠΕ Κοινωνιολόγων, 2 ΠΕ Ψυχολόγων, 6 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, 8 ΤΕ Νοσηλευτικής, 2 ΔΕ Οδηγών, 9 ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, 9 ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών.

Ø  Δήμος Μετεώρων: 1 ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών, 6 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, 2 ΤΕ Νοσηλευτικής, 5 ΔΕ Νοσηλευτών, 5 ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών.

Ø  Δήμος Πύλης: 4 ΠΕ Κοινωνιολόγων, 1 ΠΕ Ψυχολόγων, 1 ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών, 1 ΤΕ Νοσηλευτικής, 7 ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, 7 ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών.

Ø  Δήμος Φαρκαδόνας: 1 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, 3 ΔΕ Νοσηλευτικής, 3 ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών.

KRINI LIVE