Υπολογισμός εθνικής σύνταξης

Υπολογισμός εθνικής σύνταξης μετά την αύξηση από 01.01.2023

Η Εθνική Σύνταξη καταβάλλεται από τον ΕΦΚΑ σε όλους, όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης εξ ιδίου δικαιώματος ή ανικανότητας ή κατά μεταβίβαση Εθνική Σύνταξη νέων...