Τροφές

Καραβάνι αλληλεγγύης για την βοήθεια των κτηνοτρόφων της Ευβοίας

Κτηνοτρόφος της Οιχαλίας απευθύνει κάλεσμα σε κτηνοτρόφους του Δήμου μας και επιχειρήσεις ζωοτροφών για συγκέντρωση τροφών σε συναδέλφους της Εύβοιας...