ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Χρήστος Μιχαλάκης: Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε το οδικό αύριο του τόπου μας

Οι υποδομές ενός τόπου, αποτελούν μία ισχυρή παρακαταθήκη για το μέλλον του. Και όταν αναφερόμαστε σε οδικές υποδομές, αντιλαμβανόμαστε την...