Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας

Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας: Αύξηση του Ελάχιστου Δανειστικού Επιτοκίου για όλες τις κατηγορίες δανειοληπτών

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας ακολουθώντας την στρατηγική της, η οποία είναι η στήριξη της επιχειρηματικότητας, στήριξη την οποία και παρείχε...

Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας: Ενισχύει τις αποταμιεύσεις της κοινωνίας και τα διαθέσιμα των επιχειρήσεων πελατών

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας θέλοντας να ενισχύσει τις αποταμιεύσεις της κοινωνίας και τα διαθέσιμα των επιχειρήσεων πελατών της, ακολουθώντας τα...

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ψηφιακές Υπηρεσίες προς όφελος και εξυπηρέτηση των πελατών

Πρόκειται για την «Υπηρεσία Συστηθήκατε», την «Υπηρεσία Έκδοσης Υπεύθυνης Δήλωσης και Εξουσιοδότησης μέσω της σελίδας Gov.gr με τη χρήση των κωδικών του e-banking της Τράπεζας»,...