Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλία

Πρόσκληση σε έκτακτη Γ. Συνέλευση από την Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με αριθμό 1115/19.03.2024 καλούνται τα μέλη της Συνεταιριστικής Τράπεζας...

Εντυπωσιακές αυξήσεις μεγεθών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας στη χρήση 2021- Καταθέσεις κατά 29εκ. ευρώ – Χορηγήσεις κατά 36εκ.ευρώ – Κέρδη κατά 0,8εκ. ευρώ

Πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουλίου 2022 η Τακτική Γενική Συνέλευση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων....