Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλία

Εντυπωσιακές αυξήσεις μεγεθών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας στη χρήση 2021- Καταθέσεις κατά 29εκ. ευρώ – Χορηγήσεις κατά 36εκ.ευρώ – Κέρδη κατά 0,8εκ. ευρώ

Πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουλίου 2022 η Τακτική Γενική Συνέλευση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων....