Συνάντηση συμμαθητών του 4ου Λυκείου Τρικάλων έτους 1987