Σύλλογος Υδραυλικών Τρικάλων

Διάλογο με τους μαθητές Γυμνασίου άνοιξε ο Σύλλογος Υδραυλικών Τρικάλων γύρω από τεχνικά επαγγέλματα

Γυμνάσια του Νομού Τρικάλων επισκέφτηκε αντιπροσωπεία του Συνδέσμου Υδραυλικών Τρικάλων, αποτελούμενη από τον πρόεδρο κ. Νίκο Βαλομάνδρα, το μέλος της...