στρατιωτικές σχολές

Από την Τρίτη οι αιτήσεις των Φαρκαδόνιων υποψηφίων για τις στρατιωτικές σχολές

H υποβολή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης του υποψηφίου των πανελληνίων εξετάσεων, καθώς και των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα γίνονται ηλεκτρονικά μέχρι τις...