Σωκράτης Αθ. Σακελλαρίου

Το Φαρκακείο «Κλαπανάρα» ανέλαβε ο Οιχαλιώτης Φαρμακοποιός Σωκράτης Αθ. Σακελλαρίου

Νέα επαγγελματικά βήματα πραγματοποιεί ο Οιχαλιώτης Φαρμακοποιός, Σωκράτης Αθ. Σακελλαρίου, λαμβάνοντας τα ηνία της διεύθυνσης του δικού του πλέον Φαρμακείου....