σκληρόδερμα

Τι είναι το σκληρόδερμα και με ποια χαρακτηριστικά εμφανίζεται

Πού οφείλεται η συγκεκριμένη αυτοάνοση νόσος και πόσο συχνή είναι. Γράφει: Γεωργίου ΕύηΡευματολόγος Τι είναι το Σκληρόδερμα  (Συστηματική Σκληροδερμία) και ποια...