ΣΕΛΑΝΩΝ ΑΓΡΟΤΟΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗ ΚΑΡΔΙΤΣΙΩΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ