προβάλλοντας την ανικανότητα και την αναποτελεσματικότητα του αντιπάλου του