Πρόγραμμα θεραπευτικής άσκησης

Πρόγραμμα θεραπευτικής άσκησης ξεκινά το Κέντρο Υγείας Φαρκαδόνας

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα ΣΔ, ΑΥ, αρθρίτιδες, κ.α. Εντείνουν την συνεργασία τους Κέντρο Υγείας Φαρκαδόνας...