πρόγραμμα «Επικοινωνίας και Επιστήμης»

Υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής για τους μαθητές

Ολοκληρώθηκε από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας το πρόγραμμα «Επικοινωνίας και Επιστήμης» Με επιτυχία ολοκληρώθηκε του...