Πρακτικά του Α' Συνεδρίου Ιστορίας και Πολιτισμού Φαρκαδόνας

Στις διευθύνσεις εκπαίδευσης Τρικάλων τα πρακτικά του Α’ Συνεδρίου Ιστορίας και Πολιτισμού Φαρκαδόνας

Στις βιβλιοθήκες των δύο διευθύνσεων εκπαίδευσης του νομού Τρικάλων βρίσκεται το βιβλίο των πρακτικών του Α’ Συνεδρίου Ιστορίας και Πολιτισμού…