ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

Προσπάθειες για τη σύσταση Πολιτιστικού Συλλόγου Οιχαλίας 

Πρωτοβουλίες για την σύσταση Πολιτιστικού Συλλόγου Οιχαλίας θα αναπτυχτούν το επόμενο Σάββατο στην Οιχαλία. Στην κοινότητα δεν υπάρχει Πολιτιστικός Σύλλογος...