Οργανωτική Επιτροπή Α' Συνεδρίου Ιστορίας και Πολιτισμού Φαρκαδόνας