«Νεανική Αρωγή – Αγκαλιάζουμε το παιδί»

Πλούσιο το έργο της φιλανθρωπικής Οργάνωσης «Νεανική Αρωγή – Αγκαλιάζουμε το παιδί»

Παρά την ολιγόμηνη παρουσία της κατάφερε να πραγματοποιήσει σωρεία φιλανθρωπικών και κοινωνικών δράσεων ακόμη και στην περιοχή του Δήμου Φαρκαδόνας…