Ιερέας διακόπτει λειτουργία γιατί πιστοί δεν φορούσαν μάσκα