Εβδομάδα Μουσικής & Τέχνης 2019 (ΕΜΤ) στην αυλή του Μουσείου Τσιτσάνη