Επιτροπή Αγώνα Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων