Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων

Δυνατότητα σε Θεσσαλούς επιχειρηματίες του αγροκτηνοτροφικού κυρίως τομέα να ενταχθούν στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα εκσυγχρονισμού Μέχρι τις 15 Νοεμβρίου δίνεται η...