Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευση Φαρκαδόνας

Ενέργειες για την συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Φαρκαδόνας

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελεί όργανο με συμβουλευτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες σε διάφορα σημαντικά θέματα του Δήμου. Στην συγκρότηση της...