ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΤΣΙΟΣ

Τη διάθεση της πάγιας προκαταβολής στις κοινότητες ζητά ο Δημήτρης Δημότσιος

Ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος αντιπολίτευσης υπογραμμίζει ότι τα ποσά θα διευκολύνουν τους προέδρους να λύσουν άμεσα προβλήματα της καθημερινότητας...