Διατήρηση Απειλούμενων Αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων

Πληρωμή της δράσης 3.1 «Διατήρηση Απειλούμενων Αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων»

Στην διεύθυνση Αγροτικής οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων αναρτήθηκε η αναλυτική ονομαστική κατάσταση πληρωμής για το πέμπτο έτος πληρωμής (2017)…