ΔΕΒΩΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΛΑ

Μια γυναίκα μπορεί να κάνει την αυτοδιοίκηση διαφορετική

Η υποψήφια δημοτική σύμβουλος Δεβόρα Οικονομούλα με το συνδυασμό της Ελένης Χαλβατζά, «Ο Τόπος μας Αύριο – Ανεξάρτητη Αυτοδιοικητική Κίνηση»...