Χειρότερες οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο