χειριστής γκρέϊντερ

Ο Δήμος Φαρκαδόνας προσλαμβάνει χειριστή γκρέϊντερ για τις ισοπεδώσεις του σεισμού

Η πρόσληψη αφορά έναν υπάλληλο με σύμβαση ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4,5 μηνών ειδικότητας ΔΕ Χειριστή Ισοπεδωτή Γαιών Σχεδόν καθημερινές είναι...