80ος Πανελλήνιος Μαθηματικός Διαγωνισμός της ΕΜΕ με την επωνυμία «Θαλής»