36 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στην Περιφέρεια Θεσσαλίας