εθελοντική αιμοδοσία από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ζάρκου