Προβλήματα σύνδεσης στο Facebook και το Instagram

Προβλήματα σύνδεσης εμφάνισαν το Facebook και το Instagram λίγο μετά τις 17:15.

Συγκεκριμένα, τα δύο δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα ήταν για πάνω από μία ώρα «πεσμένα».

Οι χρήστες αποσυνδέθηκαν αυτόματα σε Facebook και Messenger μη μπορώντας να επανασυνδεθούν, ενώ αντίστοιχα και στο Instagram δεν ανανεώνεται η ροή.