Κομμάτι της ιστορίας μας οι αρχαιότητες του Γριζάνου

Όλο και μεγαλύτερη προβολή γνωρίζουν οι αρχαιότητες της περιοχής Γριζά­νου, οι οποίες θα πρέπει μελλοντικά να καταλάβουν ένα μεγαλύτερο κομμάτι της ιστο­ρίας μας, όσο στο φως έρχονται νέα ευρήματα και στοιχεία. Στις 20-12-2015 πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Τρικάλων εκδήλωση για την παρουσίαση των πρακτικών της Ημερίδας «ΓριζάνοΤρικάλων. Αρ­χαιότητες, Βυζαντινά Μεταβυζαντινά και Νεότερα Μνημεία».

Τα πρακτικά της Ημερίδας, παρουσίασε στο κοινό σε μια εκδήλωση με ελεύθερη είσοδο, ο Δρ. Βυζαντινής Ιστορίας Κων/νος Τσόδουλος Ιστο­ρικός – Αρχαιολόγος.

Την εκδήλωση, διοργάνωσε ο Σύλλογος Απαν­ταχού Διαμενόντων Γριζανιτών Τρικάλων σε συ­νεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Τρι­κάλων.

Χαιρετισμούς, απεύθυναν ο Πρόεδρος του Συλ­λόγου Γριζανιτών Άγγελος Σωτηρίου, ο Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρήστος Μιχαλάκης, ο Δήμαρχος Τρικκαίων Παπαστεργίου Δημήτριος, ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας Μεριβάκης Αθανάσιος και η Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρι­κάλων Κρυσταλλία Μαντζανά.

Να σημειώσουμε πως το κάστρο του Γριζάνου είναι ένα από τα μεγαλύτερα ως προς την έκτα­ση και ένα από τα καλύτερα ως προς τη διατή­ρηση, κάστρα της Θεσσαλίας.

Βρίσκεται σε βραχώδες ύψωμα (465μ.) στους νότιους πρόποδες του ορεινού όγκου των Αντιχασίων, Β.Α. του Γριζάνου. Η θέση του υψώματος πάνω στη συμβολή της οριζόντιας οδικής αρ­τηρίας Λάρισας – Τρικάλων με τις φυσικές δια­βάσεις και περάσματα του Κάτω Ολύμπου που συνδέουν τη Δυτική Θεσσαλία με τη Μακεδονία, καθιστούν το ύψωμα οχυρή θέση στρατηγικής σημασίας που εξασφάλιζε τον έλεγχο κομβικών σημείων επικοινωνίας. Διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση και παρουσιάζει σε γενικές γραμμές ενιαία μορφή.

Η συνολική περίμετρος της οχύρωσης υπο­λογίζεται κατά προσέγγιση σε 3.000 μ. περίπου.

Έχουν εντοπιστεί 31 πύργοι, ασφαλώς θα ήταν πολύ περισσότεροι, εάν υπολογίσουμε τους πύργους του τείχους της ακρόπολης καθώς και αυτούς του δυτικού σκέλους της οχύρωσης.

Από τα πρώτα στοιχεία της επιφανειακής έρευνας, όπως όστρακα αγγείων και κεραμίδια στέγης, προκύπτει ότι ο κύριος χώρος κατοικίας του οχυρωμένου οικισμού εκτεινόταν χαμηλά στις νότιες και δυτικές υπώρειες του λόφου και συγ­κεκριμένα στην περιοχή της μονής του Αγίου Δη­μητρίου.

Το κάστρο του Γριζάνου βρίσκεται στη συμ­βολή βασικών οδικών αρτηριών της Δυτικής Θεσ­σαλίας που εξασφάλιζαν τον έλεγχο των περα­σμάτων προς την Ήπειρο, μέσω των διαβάσεων της Πίνδου, και προς τη Μακεδονία, μέσω των δια­βάσεων της Περραιβίας. Εντάσσεται στο δίκτυο των οχυρών που έλεγχαν την οδική αρτηρία που συνέδεε τη Λάρισα με τα Τρίκαλα, την κύρια δη­λαδή οδική αρτηρία που διέτρεχε τη θεσσαλική πεδιάδα από τα Δυτικά προς τα Ανατολικά, ακο­λουθώντας πορεία παράλληλη προς την αριστερή όχθη του Πηνειού ποταμού.

Η ανάγκη ανασκαφικής διερεύνησης των αρ­χαιοτήτων του Γριζάνου είναι επιτακτική, προ­κειμένου να σωθεί και να αναδειχθεί ένας από τους πιο αξιόλογους αρχαιολογικούς χώρους της Θεσσαλικής γης και να καθιερωθεί ο μνη­μειακός πλούτος της περιοχής στη συνείδηση των κατοίκων και όχι μόνο.