Τα Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα – Λιναρδάτου διοργανώνουν στις 9 και 10 Μαρτίου τη 14η Διημερίδα «Τεχνολογίες Αιχμής στην Εκπαιδευτική Πράξη».

Τα Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα – Λιναρδάτου διοργανώνουν στις 9 και 10 Μαρτίου τη 14η Διημερίδα «Τεχνολογίες Αιχμής στην Εκπαιδευτική Πράξη».

 Η διημερίδα θα διεξαχθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Teams. Η συμμετοχή είναι χωρίς κόστος και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων, σε φοιτητές καθώς και σε όλους όσους ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα με τον χώρο της εκπαίδευσης. Κάποια από τα θέματα που θα παρουσιαστούν αφορούν το Μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Εκπαίδευση, την Ειδική και Συμπεριληπτική Εκπαίδευση, τα Ψηφιακά Εργαλεία Οργάνωσης Εκπαιδευτικού, κ.α. Βεβαιώσεις παρακολούθησης θα σταλούν ηλεκτρονικά μετά τη διημερίδα στους συμμετέχοντες.

Δηλώσεις συμμετοχής στον παρακάτω σύνδεσμο